Wypełnij wniosek online

Wypełnij formularz ze swoimi danymi personalnymi odnośnie pobytu

Dokonaj płatności


Dokonaj wpłaty wadium na odpowiednie konto bankowe

Odbierz pocztą email decyzje

Odbierz decyzję odnośnie pobytu poprzez adres email.

Adresy placówek

Miejsca w których możesz się starać o pobyt stały lub czasowy w Polsce.

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
www.malopolska.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
tel. 12 4223105
fax: 12 4223019

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KRAKOWIE
pl. Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. 12 4240450
fax: 12 4215011
e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
www.uw.rzeszow.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17 8671915
fax: 17 8671950

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W RZESZOWIE
ul. Gen. St. Maczka 4
35-234 Rzeszów
tel. 17 7172000
fax: 17 7172020
e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Pl. B. Głowackiego 52
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8226568
fax: 15 8228215
e-mail: tarnobrzeg@rzeszow.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
ul. Łukasińskiego 13
37-700 Przemyśl
tel. 16 6782214
fax: 16 6788256
e-mail: przemysl@rzeszow.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W KROSNIE
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel. 13 4367944
fax: 13 4367180
e-mail: krosno@rzeszow.pip.gov.pl

LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
www.lublin.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. 81 7424732
fax: 81 7424432

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W LUBLINIE
Al. Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
tel. 81 5371131
fax: 81 5371161
e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Narutowicza 35A
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 3447590
fax: 83 3447598
e-mail: bpodlaska@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W CHEŁMIE
ul. 11-go Listopada 2
22-100 Chełm
tel. 82 562 24 90
fax: 82 562 24 92
e-mail: chelm@lublin.pip.gov.pl

ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU
ul. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość
tel. 84 6380000
fax: 84 6380004
e-mail: zamosc@lublin.pip.gov.pl

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 6956575
fax: 22 6956603

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
http://udsc.gov.pl
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00
tel. 22 6017514
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 5512400 wew. 4101
e-mail: joanna.jalosinska@kuratorium.waw.pl; jjalosinska@gmail.com

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel. 22 4251194
fax. 22 4355092
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
www.kielce.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41 3421502; 41 3421570
fax: 41 3421466

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KIELCACH
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
tel. 41 3438276
fax. 41 3403201
e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
www.katowice.uw.gov.pl
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel. 32 207 73 26; 32 207 73 28; 32 207 72 99; 32 207 74 00
fax: 32 207 73 27

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
tel. 32 6041208
fax: 32 6041251
e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl